AI FÖR NATURLIGT SPRÅK

Kursinfo

Kursmaterial

FAQ

Kursmaterial

/

Kapitel

Från råmaterial till segmenterad text

Från råmaterial till segmenterad text

Tokenisering

Hur många token har denna text?

Den kan lättast urskiljas från den likartade trädgårdsträdkryparen, som delar en stor del av dess utbredning i Europa, genom skillnaden i sång.

Denna webbsajt innehåller kursmaterialet för kursen ETE335 AI för naturligt språk.
Materialet är licenserat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Copyright © 2022, Marco Kuhlmann & Oskar Holmström