AI FÖR NATURLIGT SPRÅK

Kursinfo

Kursmaterial

FAQ

Kursmaterial

/

Kapitel

Statistiska egenskaper hos språkdata

Statistiska egenskaper hos språkdata

Heaps’ lag

Vilket av följande påståenden följer av Heaps’ lag?

Denna webbsajt innehåller kursmaterialet för kursen ETE335 AI för naturligt språk.
Materialet är licenserat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Copyright © 2022, Marco Kuhlmann & Oskar Holmström