AI FÖR NATURLIGT SPRÅK

Kursinfo

Kursmaterial

FAQ

Kursmaterial

/

Kapitel

Introduktion till textgenerering

Textgenerering

Kedjeregeln för sannolikheter

Sannolikheten för en ordsekvens kan skrivas i termer av betingade sannolikheter:

$P(w_1, \dots, w_N) = \prod_{t=1}^N P(w_t\,|\,w_1, \dots, w_{t-1})$

Vilket av följande uttryck betecknar inte sannolikheten för ordsekvensen packa pappas kappsäck enligt denna formel?

Denna webbsajt innehåller kursmaterialet för kursen ETE335 AI för naturligt språk.
Materialet är licenserat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Copyright © 2022, Marco Kuhlmann & Oskar Holmström