AI FÖR NATURLIGT SPRÅK

Kursinfo

Kursmaterial

FAQ

Kursmaterial

/

Kapitel

Neurala språkmodeller

Neurala språkmodeller

Antal parametrar i RNN

Du använder ett rekurrent nät för att processa en mening med 20 ord. Orden kommer från en vokabulär bestående av 100 000 unika ord. Varje ord representeras genom en ordinbäddning med 100 dimensioner. Vilken av följande ändringar kommer att påverka antalet parametrar som nätet har (och som behöver tränas upp)?

Denna webbsajt innehåller kursmaterialet för kursen ETE335 AI för naturligt språk.
Materialet är licenserat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Copyright © 2022, Marco Kuhlmann & Oskar Holmström